[accordion open=”2″]
[accordion-item title=”مشخصات فنی”]

a7 کفپوش گرانیت

 

– ۶۰ میلیون مترمربع نصب شده در جهان
– رنگ های هماهنگ با مشخصات ویژه برای کلیه اماکن
– مفتول درزجوش هم طرح و هم رنگ
– بودون فتالات
– دارای استاندارد IQ بدون نیاز به واکس و پولیش برای همیشه
– بهترین بازدهی از نظر هزینه نگهداری

[/accordion-item]
[/accordion]