24مه/16

نصب کفپوش ورزشی وینفلکس مجارستان در سالن ورزشی در همدان

پیروی پیگیری های صورت گرفته و ارائه گزارشات میدانی و جامع کارشناسان گروه ورزشی پالس اسپرت به مجموعه ورزشی در همدان قرار شد که کفپوش ۴ میل وینفلکس مجارستان و کفپوش ۳بیشتر…