22ژوئن/16

انعقاد قرارداد نصب کفپوش گرانولی ۲٫۵ میل سالن بدنسازی در همدان

با توجه به انعقاد قرارداد نصب کفپوش ورزشی گرانولی در همدان و موافقت این مجموعه ، گروه ورزشی پالس با توجه موارد مندرج در قرارداد اقدام به نصب کفپوش ورزشی بر اساسبیشتر…