11فوریه/17

نانو عایق ها در کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان

نانو عایق ها عایق حرارتی نانو یا NANSULATE ماده جدیدی از فناوری نانو می باشد که محافظ و عایق حرارتی مناسبی در مقابل هر سه نوع انتقال گرما شامل تشعشع ، جابجاییبیشتر…

02فوریه/17

دستگاه بدنسازی پارکی – اسکی فضایی – گام زن دست و پا

کاربرد : سبب افزایش قدرت اندامهای فوقانی ، تحتانی و کمر ، کمک به بهبود بیماریهای قلب و ریه می شود ، همچنین بین چهار عضو اعضای بدن ایجاد هماهنگی نموده ،بیشتر…

02فوریه/17

دستگاه بدنسازی پارکی – چهار فرمان

کاربرد : باعث تقویت ماهیچه های ناحیه شانه ، مقاصل آرنج ها و مچ گردیده و عملکرد قلب و ششها را تقویت می نماید .همچنین خون در بدن سریع تر گردش میبیشتر…

02فوریه/17

دستگاه بدنسازی پارکی – دو فرمان چرخشی پهلو

کاربرد : برای تقویت ماهیچه های اعضای بدن در قسمت بالاتنه و افزایش انعطاف پذیری و تحریک مفاصل شانه و عضلات گردش سریع خون در کلیه عروق بدن و قلب مناسب استبیشتر…

02فوریه/17

دستگاه بدنسازی پارکی – پرس سر شانه

کاربرد : باعث تقویت ماهیچه ها در اندام های فوقانی و شانه ها می شود و همچنین به بهبود چابکی و انعطاف پذیری و همانگی مفاصل و شانه و آرنج ها کمکبیشتر…

02فوریه/17

دستگاه بدنسازی پارکی – پرس سینه

کاربرد : موجب پرورش و افزایش قابلیت انعطاف و خم شدگی ماهیچه ها در اندام فوقانی قفسه سینه ، شانه ها و پشت می گردد. ——– طرز استفاده : روی صندلی نشستهبیشتر…