۲۶مرداد/۹۶

حکمرانی ژنتیک در فیزیک

حکمرانی ژنتیک در فیزیک علی ادریسی مربی فعال در حوزه بدنسازی و به خصوص فیزیک اینچنین می گوید: آیا رشته فیزیک تمرینات خاصی دارد؟ این روز ها با توجه به فصل مسابقاتبیشتر…

۲۶مرداد/۹۶

اولین رقابت حرفه ای مهدی شرافت

اولین رقابت حرفه ای مهدی شرافت انچه که از تصاویر و آمادگی بدنی مهدی شرافت برمی آید اینست که او قرار است به زودی در یک رقابت حرفه ای شرکت کند. شرافتبیشتر…