Tag Archives: افتادن و پرت شدن کودک از وسایل بازی

04ژانویه/17

مقاله : بالا بردن ضریب اطمینان وسایل بازی در پارک ها

خورشید کم کم پشت ساختمان های بلند و کوتاه پنهان می شود و هوا با وجود شرجی بودنش کم کم خنک می شود. حوالی غروب است . سارا و مادرش در خانهبیشتر…