Tag Archives: انواع پارکت سالن ورزشی

۱۲آبان/۹۶

پارکت سالن ورزشی

پارکت پوشش چوبی کف بوده که با چسب بر روی زمین چسبانده می شود و به دلیل عدم مقاومت دربرابر آب ، حشرات و قیمت بالا پارکت از بازار حذف و متریالبیشتر…