Tag Archives: ایمنی زمین ورزشی

۳۱فروردین/۹۶

مهمترین استانداردهای زمین های ورزشی

استاندارد در حوزه ورزش، تعابیر و معانی خاص خودش را دارد. در ساخت میادین ورزشی و تولید وسایل و تجهیزات و البسه ورزشی رعایت استاندارد الزامی است. در طراحی اماکن ورزشی، علاوهبیشتر…