Tag Archives: باشگاه تيلا ويلا نياوران

۰۱آذر/۹۵

نصب کفپوش ورزشی اسنشیال باشگاه تیلا ویلا واقع در نیاوران

نصب کفپوش ورزشی اسنشیال باشگاه تیلا ویلا واقع در نیاوران در ماه جاری صورت گرفته است و در این باشگاه ورزشی از گرانول NEOFLEX استفاده است شده است دارای کیفیت مرغوب وبیشتر…