Tag Archives: باشگاه ضربان دزاشيب تهران

22نوامبر/16

نصب کفپوش گرانولی سالن فیتنس باشگاه ضربان واقع در دزاشیب تهران

بر اساس قیمت پیشنهاد و ارائه لیست پروژه های نصب کفپوش ورزشی گروه ورزشی پالس به عنوان مجری نصب کفپوش ورزشی گرانولی باشگاه ضربان واقع در دزاشیب معرفی شد و در اینبیشتر…