Tag Archives: بدنسازی دستگاه با وزنه

23ژانویه/17

وزش و فواید علمی بدنسازی دستگاه با وزنه

وزش و فواید علمی بدنسازی دستگاه با وزنه ۱- عضله ها را برای نشان دادن بهتر رشد هماهنگ میکند و متابولیسم را افزایش میدهد ، که این موجب افزایش کالری سوزی دربیشتر…