Tag Archives: تعریف پارک

01ژانویه/17

انواع پارک و تعریف پارک شهری و پارک عمومی

تعریف پارک شهری: پارکهای شهری که دارای جنبه های تفریحی ، تفرجی ، فرهنگی و بالاخره زیست محیطی و سالم سازی محیط هستند و جنبه های سرویس دهی به مناطق مختلف شهربیشتر…