Tag Archives: تمرین با طناب سنگین

23نوامبر/17

۷ تمرین برتر برای کل بدن

تمرینهای مربوط به کل بدن، از بهترین تمریناتی هستند که می‌توانید آن‌ها را برای داشتن یک تمرین مؤثر، انجام دهید. با درگیر کردن عضلات بیشتر در هر حرکت، مقدار کالری که می‌سوزانیدبیشتر…