Tag Archives: تمرین قدرتی

23نوامبر/17

تفاوت بین بدنسازی و تمرین قدرتی چیست؟

هدف شما در هنگام ورزش کردن چیست؟ آیا هدفتان ساخت عضلات حجیم است یا به دنبال ایجاد قدرت واقعی و کاربردی هستید؟ در این مقاله متوجه خواهید شد که این دو بسیاربیشتر…