Tag Archives: تولید چمن

۱۲دی/۹۵

عوامل موثر در کیفیت چمن

۱-تراکم:عبارتست از تعداد شاخساره یا پنجه ها(اندام های هوایی)در واحد سطح که متناسب با خصوصیات ژنتیکی و محیط تغییر می کند،مانند چمن فرزیا(برمودا گراس)که پر تراکم است. ۲-بافت:چمن با توجه به پهنایبیشتر…