Tag Archives: جلو بازوی

20ژانویه/18

چگونه جلو بازوی بزرگی داشته باشیم؟

آیا خواهان جلو بازوهایی بزرگ‌تر و بهتر هستید؟ پس آنقدر جلو بازو هالتر بزنید تا از پا در بیایید! هه، کاش فقط به همین سادگی بود. البته بنظر برخی از متخصصان خودبیشتر…