Tag Archives: درمان قوز

20آگوست/18

حرکات اصلاحی برای درمان قوز پشت کمر

  رول فومی در پشت کمر   برای افرادی که ناحیه سینه‌ای از ستون فقرات آن‌ها دچار خشکی و گرفتگی شده است، انجام تمریناتی با رول فومی ضروری است. بهترین تمرین بابیشتر…