Tag Archives: دوچرخه ثابت

20آوریل/17

انتخاب تردمیل یا دوچرخه ثابت

کی از سوال های بسیار متداولی که بیماران از پزشکان و به ویژه متخصصان پزشکی ورزشی هنگامی که آنان ورزش را برای ایشان تجویز می کنند، می پرسند این است که استفادهبیشتر…