Tag Archives: پیاده سازی کفپوش اپوکسی

۱۸مهر/۹۶

کفپوش اپوکسی پل عابر پیاده

کفپوش اپوکسی پل عابر پیاده فلزی یکی از معضلات مهم برای ساخت پل های عابر پیاده استفاده از کفپوش های مناسب برای محل عبور عابران در روی پل می باشد. عموما برایبیشتر…