Tag Archives: چمن مصنوعي با خاب كوتاه

۱۲دی/۹۵

چمن های مصنوعی با خاب کوتاه

چمن های مصنوعی با خاب کوتاه از چمن های مصنوعی با خاب کوتاه در زمین های مخصوص ورزش هایی چون هاکی، تنیس، کریکت، بیس بال، گلف و … که در آنها بازیکنبیشتر…