Tag Archives: چمن مصنوعی در جهان

01ژانویه/17

اولین تولید چمن مصنوعی در جهان

تولید چمن مصنوعی از سال ۱۹۶۰ توسط شرکت ‏Chemstrand‏ که بعدها به نام ‏Monsanto Textiles Company‏ شهرت یافت، آغاز گردید. تولید این محصول با استفاده از فرآیندهایی مشابه فرآیندهای انجام شده دربیشتر…