Tag Archives: چمن مصنوعی مونوفلامنت

01ژانویه/17

بهترین نخ چمن مصنوعی کدام است ؟

نخ های چمن مصنوعی کلا در ۲ فاز میباشند: ۱- نخ چمن مصنوعی ورزشی نخ چمن مصنوعی تزئینی برای اینکه بهتر آن را بشناسیم توضیح بیشتر میدهیم: در سیستم ورزشی چند نوعبیشتر…