کاربرد: (ریلکس)واژه ای است انگلیسی به معنای ُشل کردن بدن است. فردی که بتواند به طرزصحیحی بدنش راریلکس وُشل کندبه راحتی قادر است پارازیت هاوافکار منفی ذهن خودراکنترل نمایدوفکرش را آرام سازد.به عبارتی«وقتی بدن آرام میشود،ذهن نیزآرام میشود.
—————–
طرز استفاده:روی سکونشسته،میله هارابادودست گرفته وخودرابه سمت جلووعقب انعطاف دهید.

D8B1DB8CD984DAA9D8B3-D8ABD8A7D8A8D8AA-300x225 دستگاه بدنسازی پارکی – ریلکس ثابت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *