مقالات

انواع دستگاه های بدنسازی

دستگاه بدنسازی جلو پا ماشین
دستگاه بدنسازی پشت پا
دستگاه بدنسازی اورکراس
دستگاه بدنسازی کشش عمود
دستگاه بدنسازی قایقی
دستگاه بدنسازی پرس سینه
دستگاه بدنسازی بالا سینه
دستگاه بدنسازی سرشانه
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری
دستگاه بدنسازی شکم
دستگاه بدنسازی پروانه
دستگاه بدنسازی فلای
دستگاه بدنسازی فلای معکوس
دستگاه بدنسازی اچ
دستگاه بدنسازی ساق پا ایستاده
دستگاه بدنسازی چهار ایستگاه
ماشین بدنسازی هاگ پا ۴۵ درجه
ماشین بدنسازی پرس پا ۴۵ درجه
ماشین بدنسازی ساق پا نشسته
ماشین بدنسازی اسمیت
خرک اسکات
میز پرس سینه (قهرمانی)
میز بالا سینه (قهرمانی)
میز زیر سینه (قهرمانی)
میز سر شانه (قهرمانی)
میز پارالل و شکم فضایی
میز لاری
میز فیله کمر
تخته شکم
نیمکت ساده
نیمکت سرشانه
نیمکت مدرج
پرس سینه وزن آزاد
بالا سینه وزن آزاد
اچ وزن آزاد
کرانچ شکم وزن آزاد
سرشانه وزن آزاد
نشر وزن آزاد
جلو بازو لاری وزن آزاد
جلو پا وزن آزاد

 

 

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *