تاثیر بدنسازی بر رشد قد کودکان و نوجوانان

سؤالی که ذهن اغلب والدین و یا حتی نوجوانان را درگیر خود می‌کند، تاثیر بدنسازی بر رشد قد کودکان و نوجوانان است. تصور عموم بر این است که ...

مطالعه بیشتر