حضور فعال گروه پالس اسپرت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

در این نمایشگاه که با همکاری و حمایت وزارت ورزش و جوانان، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی و انجمن تولید کنندگان لوازم ورزش...

مطالعه بیشتر