تجهیزات ورزش کراس فیت : تی ار ایکس ،بتل روپ، ریپ ترینر، بوسوبال، وایپر، نردبان چابکی، کتل بل

با توجه به افرایش سطح علمی ورزشهای تخصصی در جهان ، آمادگی بدنی نه تنها برای هدفی شناخته شده بلکه برای هدفی نامشخص . به همین منظور متخصص...

مطالعه بیشتر